Materské centrum

Viac info

Materská škola Severná 5

Vstúpte

Chcete šťastné detičky? Príďte k nám do Hviezdičky“

Aktuality a novinky


Nie ste si istí, či je Vaše dieťatko už pripravené na škôlku?

Pre detičky od 2 rokov ponúkame jedinečnú možnosť zapísať sa do "nultého ročníka MŠ".
Vo vzdelávacom programe
"škôločka" si môžete vyskúšať život veľkých škôlkárov v sprievode rodičov.

Pri zápise do 12. 9. 2017 školné 5 € / mesiac.
Po 15. 9. 2017 školné 50 € / mesiac

© 2016 Materské centrum HVIEZDIČKA. Občianske združenie. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.