Čo je materské centrum?

Na Slovensku funguje už viac ako 60 materských centier (ďalej len MC). Materské centrá na Slovensku sú registrované v Únii MC, čo je mimovládna organizácia ktorá ich spája a obhajuje ich záujmy.

Poslaním MC je uľahčiť a spríjemniť chvíle mamičkám na materskej dovolenke, odstrániť spoločenskú izoláciu, do ktorej sa počas celodennej starostlivosti o dieťa dostávajú. Ich úlohou je vzdelávať mamičky v oblasti dojčenia, výchovy a výživy dieťatka, umožniť im prístup k novým informáciám, ponúknuť im možnosť uplatniť sa v rámci svojej profesie i záujmov, ako aj sprostredkovať výmenu skúseností s inými mamičkami.

MC by malo tvoriť plynulý prechod medzi domácim prostredím a starostlivosťou v materskej škole. Zásadným rozdielom oproti materskej škole je, že dieťatko sa môže všetkých aktivít zúčastňovať spolu s mamičkou. Tak sa bez stresu z odlúčenia od rodičov učí nadväzovať prvé sociálne kontakty s rovesníkmi. Mc nie je konkurenciou materskej školy, práve naopak, úzkou spoluprácou so škôlkou prispieva k prirodzenému vstupu detí do kolektívu.

Kto sme?

Občianske združenie registrované od 27.5.2004 Ministerstvom vnútra SR podľa zákona č. 83/90 zb. o združovaní občanov. Pracujeme pod názvom „Materské centrum HVIEZDIČKA“ a združujeme mamičky z Banskej Bystrice a okolia. 

Naša pravidelná činnosť začala v máji 2004 v priestoroch v mestskej časti Kremnička. Od júna 2005 máme nové priestory, v ktorých máme viac možností a služby pre mamičky s deťmi ešte skvalitníme.

Čo je našim cieľom?

„Dieťaťu pomôžeš najmä tým, že urobíš šťastnou jeho matku“

jednoduché a krásne motto materských centier, ktoré tak výstižne charakterizuje náš dôvod vybudovať v Banskej Bystrici materské centrum Hviezdička.

Sme presvedčené, že každé dieťa v prvých rokoch života potrebuje predovšetkým pokojnú a vzdelanú mamu, ktorá sa mu venuje s trpezlivosťou a láskou. Záleží nám na našich deťoch, chceme byť spolu s nimi mať pocit, že byť matkou je najkrajším poslaním v živote ženy.

Samozrejme, vítaní sú všetci, nielen mamičky, ale aj oteckovia, starí rodičia- skrátka všetci, ktorí chcú pre svoje malé „hviezdičky“ zabezpečiť plynulý prechod z rodičovského náručia do kolektívu.

Nech máme toľko spokojných mamičiek a šťastných detičiek, koľko je na nebi žiarivých hviezdičiek.“

Všetky aktivity materského centra organizuje Rodinné centrum Hviezdička
www.rchviezdicka.sk


© 2016 Materské centrum HVIEZDIČKA. Občianske združenie. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.