Adaptačný program na mieru

ŠKÔLOČKA

„Žiadne slzičky – ani smutné tváričky...
Chcete šťastné detičky? Príďte k nám do Hviezdičky“

V spolupráci s rodičmi vytvoríme každému novému dieťatku individuálny adaptačný plán, ktorý zabezpečí bezpečný a plynulý prechod dieťatka z rodičovského náručia do kolektívu kamarátov a pedagógov. Používame vlastnou praxou overené a dotvorené  inovatívne  metódy  v rámci adaptácie a socializácie do kolektívu detí ako aj vstupnú diagnostiku po ukončení adaptačného procesu do MŠ. 

Od školského roka 2017/2018  sme do výchovno- vzdelávacieho procesu komplementovali  prvky VNÍMAVEJ PEDAGOGIKY a zážitkového učenia.

Viac o KONCEPCII VNÍMAVEJ PEDAGOGIKY sa dozviete TU.

„Vidím a zabudnem, počujem a zapamätám si, urobím a pochopím“
„Pomôž mi, aby som to dokázal sám“

Zriaďovateľom je OZ Materské centrum Hviezdička,  štatutárkou je  Mgr. Marianna Šabová.

Materská škola zaradená v sieti škôl a školských zariadení rozhodnutím MŠVVaŠSR.  Činnosť sme začali v septembri 2015 v novučičkých zrekonštuovaných priestoroch  na prízemí bytovky Severná 5 (vchod máme hneď vedľa malého obchodíka, ktorý všetci na sídlisku poznajú ako drevenička)

Momentálne máme jednu zmiešanú triedu s počtom 15 detí. Na základe veľkého záujmu zo strany rodičov plánujeme naše priestory od septembra 2016 rozšíriť o ďalšiu triedu

 V edukačnej činnosti postupujeme podľa  štátneho  vzelávacieho programu pre predprimárnu pedagogiku  ISCED 0.  Dôraz kladieme predovšetkým  na rešpektujúci spôsob vzájomnej komunikácie medzi pedagógom a dieťaťom, ako aj  interakcie medzi deťmi .

 „Nemajme strach, že nás deti neposlúchajú. Obávajme sa skôr toho, že nás pozorujú...“

V spolupráci s rodičmi vytvoríme každému novému dieťatku individuálny adaptačný plán, ktorý zabezpečí bezpečný a plynulý prechod dieťatka z rodičovského náručia do kolektívu kamarátov a pedagógov. Používame vlastnou praxou overené a dotvorené  inovatívne  metódy  v rámci adaptácie do MŠ.  Garantujeme Vám ako jediná škôlka vrátenie plnej sumy školného v prípade neúspešného adaptačného procesu.

Novinka pre budúcich škôlkárov!

INDIVIDUÁLNY ADAPTAČNÝ PLÁN  vypracovaný v spolupráci s rodičmi,  ktorý zabezpečí  citlivý a plynulý prechod dieťatka z rodičovského náručia do kolektívu kamarátov a pedagógov. Používame vlastnou praxou overené a dotvorené  inovatívne  metódy  v rámci adaptácie do MŠ.  Garantujeme Vám ako jediná škôlka vrátenie plnej sumy školného v prípade neúspešného adaptačného procesu. Podmienkou je nástup dieťatka do MŠ v období  2.9.2019 – 15.9.2019

Čo Vám ponúkame?

 • kvalifikované  a  empatické učiteľky, ktoré vstupujú do interakcie s dieťaťom ako pomoc a opora - nie ako autorita

 • počet detí v triede, ktorý nám umožńuje vytvoriť si s každým dieťaťom individuálny vzťah založený na vzájomnej dôvere

 • milé a láskavé tety asistentky,  ktorým vôbec nevadí, že Váš drobček ešte potrebuje plienočku

 • vekovo zmiešané triedy, ktoré umožňujú deťom rozvíjať vzájomné vzťahy

 • vedieme deti k samostatnosti, k zdravej sebadôvere, empatii a schopnosti formulovať svoje myšlienky

 • umožňujeme dieťaťu napredovať vlastným tempom

 • podporujeme prirodzenú detskú túžbu učiť sa

 • pri našej práci využívame metódu zážitkového učenia

 • kvalitnú a vyváženú stravu pripravovanú z čerstvých surovín

 • ovocie, zelenina a pitie pre deti je k dispozícii počas celého dňa

 • pravidelné konzultácie pre rodičov, kde sa dozvedia o napredovaní ich dieťaťa v škôlke

 • naša MŠ bude otvorená v pracovné dni od 6.30 do 17.00 ale v prípade potreby sa o Vaše dieťatko radi postaráme aj mimo otváracích hodín. Vieme zabezpečiť aj prevádzku MŠ v nočných hodinách v prípade napr. služobnej cesty.

 • popoludňajšie záujmové aktivity – angličtina Hocus-Lotus, tanečná a hudobná prípravka, gymnastika, základy rôznych športov

 • preventívne aktivity

 • výlety do okolia BB, exkurzie...
© 2016 Materské centrum HVIEZDIČKA. Občianske združenie. Všetky práva vyhradené. Design © 2016 A grafik, spol. s r.o.